Ống nhòm đo khoảng cách

Ống nhòm chuyên dụng đo khoảng cách khi chơi Golf, đo cự li ngắm, mục tiêu bắn trong môn súng thể thao.

Xem tất cả 1 kết quả