Ống nhòm ngắm chim, ngắm cảnh ZOOM lớn

Ống nhòm với độ ZOOM cực lớn, nhìn siêu sắc nét, chuyên dụng ngắm cảnh, ngắm chim, thiên nhiên, biển trời.

Xem tất cả 3 kết quả