Kính thiên văn

Kính thiên văn nhìn xa được bao nhiêu ?

Thiên văn học luôn được chú ý đến vì đó là những kiến thức mà con người chưa biết đến ngoài vũ trụ xa xôi.  Đây là một ngành học mà những dụng cụ quang học phải luôn được cải tiến để tầm nhìn được ngày càng xa hơn. Kính thiên văn là một sản phẩm quang học có tầm nhìn xa nhất mà hiện nay con người phát minh ra. Vậy kính thiên văn nhìn được xa bao nhiêu vẫn là một câu hỏi với nhiều người, hãy cùng chúng…

Read More