fbpx

Celestron 44410 mẫu vật cho kính hiển vi 25 Slide kit

(2 đánh giá của khách hàng)

438.000VNĐ

Các slide được chuẩn bị cho việc thưởng thức và khám phá thế giới siêu nhỏ với kính hiển vi
Các phiến kính 25 mm x 76 mm
Đóng gói trong hộp gỗ
Danh sách từng slide
Một loạt các slide mẫu vật bao gồm các bộ phận côn trùng, bộ phận thực vật, bộ phận động vật, vv

Celestron 44410
Celestron 44410 mẫu vật cho kính hiển vi 25 Slide kit

438.000VNĐ