fbpx

Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Bạn có thể nhìn thấy gì qua kính thiên văn?

Celestron Seeker 70eq

Bạn có thể nhìn thấy gì qua kính thiên văn ? @mezoom Kính thiên văn không gian Hubble đã cho thế giới thấy vẻ đẹp của các vật thể trong vũ trụ. Những hình ảnh được nhóm Hubble xuất bản có thể nhìn thấy trên ti vi, trong sách, tạp chí và Internet. Sự nhận […]

Kính thiên văn nhìn xa được bao nhiêu ?

bầu trời mezoom

Ngành thiên văn học là một ngành luôn được chú ý đến. Vì đó là những kiến thức mà con người chưa biết đến ngoài vũ trụ xa xôi.  Nó là một ngành học mà những dụng cụ quang học phải luôn được cải tiến để tầm nhìn được ngày càng xa hơn. Kính thiên văn […]