fbpx

Bennu tiểu hành tinh được chọn để nghiên cứu

tiểu hành tinh bennu

Bennu là một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 500 mét. Nó hoàn thành một quỹ đạo quanh Mặt Trời sau 436.604 ngày (1,2 năm) và cứ sau 6 năm lại đến rất gần Trái Đất, trong khoảng 0,002 AU. Nó là một tiểu hành tinh chứa cacbon chưa trải qua quá trình thay đổi thành phần mạnh mẽ, có nghĩa là trên và dưới bề mặt sâu hơn tối đen của nó là các chất hóa học và đá từ sự ra đời của hệ mặt trời. Nó là đối tượng nghiên cứu được chọn để có thể tìm hiểu về vũ trụ và nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

quỹ đạo bennu
Quỹ đạo của tiểu hành tinh Bennu
  • Khoảng cách gần Trái Đất. Các tiểu hành tinh gần Trái đất nhất được gọi là vật thể gần Trái Đất (NEO). Như tên cho thấy, NEO là các vật thể quay quanh Mặt trời trong vòng 1,3 AU (1 AU = khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, hay khoảng 93 triệu dặm). Đối với sứ mệnh lấy mẫu trở lại như OSIRIS-Rex, các tiểu hành tinh tiếp cận nhất đối với một tàu vũ trụ để đạt được nằm giữa 1,6 AU và 0,8 AU. Tiểu hành tinh lý tưởng có quỹ đạo giống Trái đất với độ lệch tâm và độ nghiêng thấp. Vào thời điểm lựa chọn tiểu hành tinh của sứ mệnh năm 2008, có hơn 7.000 NEO được biết đến, nhưng chỉ 192 có quỹ đạo đáp ứng các tiêu chí này.
  • Kích thước: Các tiểu hành tinh có đường kính nhỏ quay nhanh hơn những tiểu hành tinh có đường kính lớn. Với đường kính nhỏ hơn 200 mét, một tiểu hành tinh quay rất nhanh đến mức vật chất lỏng lẻo trên bề mặt của nó (regolith) có thể bị đẩy ra khỏi nó. Tiểu hành tinh lý tưởng có đường kính lớn hơn 200 m để tàu vũ trụ có thể tiếp xúc với nó một cách an toàn và thu thập đủ mẫu regolith. Yêu cầu về kích thước này đã giảm số lượng tiểu hành tinh ứng viên từ 192 xuống còn 26.
Tiểu hành tinh Bennu
  • Thành phần: Các tiểu hành tinh được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên thành phần hóa học của chúng. Các tiểu hành tinh nguyên thủy nhất rất giàu carbon và không thay đổi đáng kể kể từ khi chúng hình thành cách đây gần 4 tỷ năm. Các tiểu hành tinh này chứa các phân tử hữu cơ, chất bay hơi và axit amin có thể là tiền thân của sự sống trên Trái Đất. Trong số 26 tiểu hành tinh còn lại trong danh sách, chỉ có 12 tiểu hành tinh có thành phần đã biết, và chỉ 5 tiểu hành tinh nguyên thủy và giàu carbon.
Tàu vũ trụ thăm dò Bennu

Từ 5 tiểu hành tinh này, Bennu đã được chọn. Kích thước, thành phần nguyên thủy và quỹ đạo của Bennu khiến nó trở thành một trong những NEO hấp dẫn và dễ tiếp cận nhất và là tiểu hành tinh mục tiêu OSIRIS-REx lý tưởng.

Tham khảo thêm các bài viết về thiên văn học khác tại mezoom.net

Tiểu hành tinh là gì?
Mưa sao băng Orionids
Hướng dẫn quan sát Sao Kim

Trả lời