Hướng dẫn quan sát

Xem ngay: Khai thác Mặt Trăng để lấy nhiên liệu tên lửa

Các nhà khoa học muốn khai thác băng từ Mặt Trăng để tạo nhiên liệu cho trạm tiếp nhiên liệu liên hành tinh cho tương lai. Đã gần 50 năm kể từ lần cuối cùng các nhà khoa học của chúng ta lên Mặt Trăng. Bây giờ có một mối quan tâm mới để quay trở lại bởi vì không chỉ để thỏa mãn sự tò mò mà còn cho sự tồn tại của chúng ta. Di chuyển hoạt động kinh tế vào không gian sẽ mang lại lợi ích cho kinh…

Read More