Hướng dẫn quan sát

Nhật thực toàn phần năm 2024

Những điều cơ bản về nhật thực toàn phần năm 2024 Độ dài của nhật thực toàn phần sẽ thay đổi trong các phiên. Đó là do Trái đất không phải lúc nào cũng ở cùng một khoảng cách với Mặt trời và Mặt trăng không phải lúc nào cũng ở cùng khoảng cách với Trái đất. Khoảng cách Trái đất-Mặt trời thay đổi 3 phần trăm và khoảng cách Mặt trăng-Trái đất là 12 phần trăm. Kết quả là tổng thời lượng tối đa cho bất kỳ nhật thực…

Read More